LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Lidé z bašty


Michal Beck

16 článků


Dobrá čeština

2 články


Barbora Čiháková

166 článků

E-mail: barbora.cihakova@dobracestina.cz

Funkce: tisková mluvčí a Nedělnička Dobré češtiny, post-mistrová facebookových stránek, režisérka pořadu Literární akty (již brzo!), recenzentka, rekreantka


Jana Fleglová

3 články


Lenka Hniličková

17 článků


Radek Hochmal

60 článků

E-mail: radek.hochmal@dobracestina.cz

Funkce: hlavní fantazák, první správce Dobré knihy, druhý správce webu, recenzent, fejtónkář


Daniela Iwashita

73 článků

E-mail: daniela.iwashita@dobracestina.cz

Funkce: autorka a redaktorka


Linda Jurčíková

2 články

E-mail: linda.jurcikova@dobracestina.cz

Funkce: správcová sekce překladů


Markéta Kořená

54 článků

E-mail: marketa.korena@dobracestina.cz

Funkce: šedá eminence Dobré češtiny, redakční stráž Literární bašty, recenzentka, fejtónkářka


Daniel Kubec

42 článků

E-mail: daniel.kubec@dobracestina.cz

Funkce: výkonný ředitel Dobré češtiny, správce webu a rubriky Moje řeč, vedoucí oddělení objednávek, hlavní zásobovač, recenzent, fejtónkář


Lucie Kukačková

39 článků

E-mail: lucie.kukackova@dobracestina.cz

Funkce: vrchní kreslířka komiksu Zlý Ludvík, recenzentka, fejtónkářka


Šárka Lokajová

2 články


Jan Mazanec

18 článků


Kamila Míková

19 článků


Dagmar Plamperová

9 článků


Barbora Podaná

10 článků


Lukáš Prchal

27 článků

E-mail: lukas.prchal@dobracestina.cz

Funkce: hlavní scenárista komiksu Zlý Ludvík, recenzent, fejtónkář


Vladěna Ptáčková

15 článků

Funkce: morální podpora, vedoucí tanečního oddělení a rubriky Nezabyjež, recenzentka


Veronika Šaumanová

5 článků


Pavel Šidák

2 články


Nicole Rebeka Snová

11 článků


Anna Štičková

15 článků