LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Pavel Šidák


Ruští formalisté by zaplesali nad stromy, grafy, diagramy

Před 7 lety v kategorii Dobrá kniha

Literární bašta recenzuje radikální pokus Franka Morettiho o formalizaci literárních dějin

Chcete, děti, zažít JINOU literární vědu? Srdečně doporučuji knihu Grafy, mapy, stromy: Abstraktní modely literární historie amerického vědce Franka Morettiho. Název nelže, kniha má tři části, první se týká grafů, druhá map, třetí stromů. Ony ty mapy nejsou až tak mapy jako spíše prostorové diagramy a stromy nejsou stromy obyčejné, ale biologické (evoluční), a přesněji vzato to nejsou stromy, ale kladogramy (na některé tyto rozdíly upozorní teprve v průběhu výkladu sám autor), ale to už bychom byli moc odborní, což mi Daniela I. na DČ [na Dobré češtině – poznámka DČ] zakázala. Běžná literární historie moc neví, co je. Standardně se věnovala spíše jen vybraným (kanonickým) dílům a jejich popisem a popisem jejich role v historii dávala dohromady příběh literatury. Moderní literární historie se rozpíná jak k dílům nekanonickým (či méně kanonickým), tak vůbec mimo čistě literární oblast; metodologicky se pohybuje mezi imanentním popisem děl (naratologickým, jazykovým, dějovým…) a zasazováním literárních jevů do obecné historie (biografismus…).
 


Graf románu

Před 7 lety v kategorii Dobrá pasáž

Franco Moretti: Grafy, mapy, stromy: Abstraktní modely literární historie, 2015.