LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

V blízkosti smrti – v blízkosti života

Před rokem ·· Kamila Míková

Literární bašta recenzuje knihu Letecký motor ve dřezu aneb Rozhovory o umírání od Ireny Závadové a Martiny Špinkové
 

Zakladatelka hospice Cesta domů malířka Martina Špinková (* 1959) rozmlouvá s primářkou téhož hospice a významnou lékařskou osobností paliativní medicíny u nás Irenou Závadovou (* 1970). Obě ženy vyprávějí o svých zkušenostech s umírajícími. Hovoří o pacientech, ale i lidech blízkých, přátelích, rodičích, příbuzných, u jejichž smrti byly blízko. Starší Martina Špinková se umí lépe vyjadřovat a všechno má do hloubky promyšlenější. Jako věřící klade otázky lékařce Ireně, která o sobě říká, že je ateistka. Kupodivu rozdíly v jejich pohledu nejsou velké. Obě ženy se v hlavních zkušenostech shodují. Také Irena se ptá Martiny na její víru, z jejích odpovědí však vyplývá, že ani ona neví, co bude po smrti, tak jako každý smrtelník. A obě ženy potvrzují, že nikdo z hospicových pracovníků své umírající neobrací na víru, hlavní zásadou je nemanipulovat, zachovat co největší stupeň svobody, i když je pacient už zcela bezmocný. Z knihy ovšem vyplyne, že když si pacient žádá kněze, je i ten členem hospicového týmu, což prosadila právě lékařka Irena, protože jako ateistka nedokázala zcela odpovídat na otázky umírajících.

Kniha je plná příběhů lidí, kteří měli buď dobrou, nebo špatnou smrt. Dobrá smrt je smrt uprostřed rodiny, s milujícím partnerem. Špatná smrt je obvykle v nemocničním zařízení, na přístrojích, bez snahy pečujících vcítit se do pacienta, pochopit jeho poslední přání. Cílem Cesty domů je umožnit co nejvíce lidem zemřít v jejich domovech, pomoci jejich blízkým porozumět potřebám člověka, který je na odchodu a už se většinou nedokáže ani vyjádřit.

Obě ženy hovoří také o kráse posledních okamžiků, o posvátných momentech konce života, o zázračnosti, která odchod ze života doprovází. Martina i Irena mají velké rodiny a obě potvrzují, že vidí souvislost mezi smrtí a porodem, počátkem života. Obě rozmlouvající kritizují nejen běžnou lékařskou praxi ve vztahu k umírajícím, ale také praxi v porodnicích.

Za dvacet let trvání hospice Cesta domů se hodně změnilo a původně u nás zcela neznámý obor paliativní medicíny se již dnes stále více uplatňuje, má mnohé odborníky a zájemce o studium. Paliativní medicína začíná ovlivňovat i lékaře jinak specializované.

Zakladatelka hospice Martina i lékařka Irena by si přály, aby lidé o smrti věděli více, protože pak by se jí tolik nebáli. Také proto asi vyšla tato kniha.


 

Irena Závadová, Martina Špinková

Letecký motor ve dřezu aneb Rozhovory o umírání

Vydalo Nakladatelství Cesta domů,

Praha 2021,

240 stran.

Úryvek z knihy