LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Jazykoví blouditelé – díl druhý

Před 6 lety ·· Barbora Podaná

V tomto fejtónku se opět vrátíme k již známým jazykovým blouditelům. Pokud vám termín nic neříká, přikládáme pro vás odkaz k prvnímu dílu série. Nyní se podíváme, kde blouditelé bydlí, jak tráví volný čas, kde pracují a s čím se v zaměstnání potýkají.

 

Obydlí blouditelovo

Ti movitější mají hyacinty a ti méně movití jim je závidí. Hyacinta (přesně takto v ženském rodě, jak je tomu u slova, z nějž spletenina vznikla) je honosné venkovské sídlo. Možná že haciendy, s nimiž se blouditelé setkali, měly bohaté květinové zahrádky, i když nový výraz vznikl pravděpodobně spíš na základě podobnosti obou slov.

 

Zaměstnání blouditelovo

Blouditelé často najdou své útočiště v hudebních odvětvích, a to dokonce i jako pedagogové. Když malí klavíristé kladou špatně prsty na klapky, musí jim paní učitelka napsat do not prstoklad. Prý jen tak orientálně. Pokud se domníváte, že se jedná o zvláštní znaky dalekého orientu, mýlíte se. Jsou to obyčejná čísla pod notami. Paní učitelka jen chce, aby se děti v notách hezky orientovaly. A používá český jazyk vlastně jen tak orientačně.

V práci se ale leckterý blouditel může setkat s neférovou protekcí. Zaměstnavatel má zkrátka některé své pracovníky raději a protěžuje je. Protěžovat prý přece znamená přikládat jednomu větší váhu než jinému. Etymologií slova se jak známo blouditel nezabývá, a tak ani nevypátrá, že slovo protežovat pochází z francouzského „protégé“, tedy chráněný.

 

Kultura blouditelova

Byli jste někdy na výstavě užitkového umění? Já také ne. Ale mnozí blouditelé čas od času opustí teplo svých hyacint a rozhodnou se vyrazit za kulturou. Co je na takové výstavě k vidění? Například užitková zvířata, užitkové vozy… Dalo by se tak nazývat věhlasnou budějovickou Zemi živitelku. Tam umění jen kvete.

Po výstavě si blouditelské párečky mohou udělat romantickou procházku po krásném budějovickém náměstí a nakonec zasednout do jedné z malebných hospůdek v podhloubí. Přikládají patrně důležitost hloubce domu s podloubím. Nebo se jim do slova zapletla mykologická terminologie.

Další exkurs do životů blouditelů máme za sebou. Pokud jste doposud žádného blouditele nepotkali, přeji vám konečně nějakého poznat. A nesmějte se jim, namísto toho vytáhněte kus papíru a zapište si každou spleteninu, kterou vypustí z úst, ať jsme tomuto lidskému druhu zase o něco blíž.