LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Jazykoví blouditelé – díl první

Před 6 lety ·· Barbora Podaná

Uživatelé českého jazyka se různí. Ti uvědomělejší ho užívají správně, ostatní ovšem ne. Není to jen jejich neznalostí nebo nepozorností, velkou roli při vytváření chyb může hrát i asociativnost nebo bujná fantazie. Naším úkolem není se těmto blouditelům vysmívat, ale spíše se pokusit pochopit, jak a proč chybují.

V tomto textu se zaměřím na několik tradičních slovních spletenin, které slýchám častěji, než by bylo vhodné.

Nejmenovaný kamarád blouditel mi v rámci rozhovoru o našem budoucím setkání sdělil, že musíme najít nějaký vztyčný bod. V první chvíli mě to vyděsilo, v další chvíli mi došlo, že se jedná o spleteninu, totiž o nahrazení slova styčný za neexistující pojem vztyčný. Což mě vyděsilo možná ještě o trochu víc. Pokusili jsme se tedy společně zamyslet, proč k této mýlce došlo. Neměl totiž pocit, že v daném bodě se věci stýkají, nýbrž že se bod musí tyčit, tedy nejprve vztyčit do výše, aby byl zkrátka pro oba dobře viditelný.

Slovo, které dělá problém mnoha blouditelům, je částice respektive. Blouditelé ji používají jen proto, že si myslí, že by se to dneska mělo. Nejen že ji slýchají ze všech stran, ale navíc nabyli dojmu, že její časté užívání pozvedne jejich řeč na vyšší úroveň. A tak ji pochopitelně používají nejen na špatných místech, ale i ve špatném tvaru. Spletenina slova respektive v tomto příkladu zní respektivně. Příčinu vidím v mýlce ve slovním druhu. Uživateli totiž intuice říká, že se jedná o příslovce. Zeptá se tedy: jak? A odpoví si: respektivně. V tomto případě jsou však blouditelé poněkud nejednotní v užívání, takže je takřka nemožné posoudit, jaký význam slovu vlastně přisuzují. Možná že ani oni sami to přesně nevědí.

Mnozí blouditelé se dlouhodobě potýkají se slovem potenciálně. Probíhají mezi nimi dlouhé debaty, zda mohou použít i potencionálně. Ve chvíli, kdy zjistí, že ano, zaradují se a začnou příslovce v této podobě aktivně užívat. Jenže ze samé radosti začnou ze skrytého potenciálu vyrábět skrytý potencionál. A takové slovo čeština bohužel nezná.

A nakonec jeden hvězdný příklad. Blouditelé, kteří zrovna neměli den, to rádi přisuzují špatné koncentraci hvězd. Na konstelaci si honem nevzpomenou, tak si zkrátka vyberou jiné slovo, které alespoň podobně začíná a se kterým se už někdy setkali. Navíc jim to samozřejmě dává smysl. Málo hvězd na nebi totiž nikomu na náladě nepřidá!

Co naplat, mezi uživateli češtiny je spousta blouditelů. Možná to bude špatnou koncentrací hvězd, respektivně nemají potencionál k jazykovědě, a to ani ten skrytý. I Dobrá čeština s nimi však našla vztyčný bod. Čím bychom se zabývali, kdybychom je neměli.