DOBRÁ ČEŠTINA


Kdo jsme

  

Jsme absolventi filologických a literárních oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Literární akademie Josefa Škvoreckého a společně jsme založili cech Dobré češtiny. Co je podle nás DOBRÁ ČEŠTINA?  

 

Dobrá čeština je známka korektnosti, základ porozumění a podmínka úspěšné komunikace. Vyjadřuje úctu k tradici i k těm, s nimiž hovoříme nebo jimž píšeme.  

 

Dobrou češtinou nerozumíme jen dodržování pravopisných pravidel a gramatických zákonitostí. Jsou to i dobře volená slova, dobře postavené věty a jasná myšlenková výstavba. Každý text přitom plní jiné funkce, jimž slouží vždy jiné prostředky a postupy.  

 

K dobré češtině ovšem patří také originalita, vtip a vhodný tón. I v písemném projevu můžeme bez velkých slov (a piktogramů) vyjádřit radost, ironii, vstřícnost, pochopení pro něčí potřeby.  

 

Schopnost mluvit a psát dobře česky je spolu se znalostí tématu známkou profesionality. Cech Dobré češtiny sdružuje lidi, kteří chtějí dělat dobře své řemeslo a posloužit tam, kde jejich práci využijí a ocení.  

 

Pro Dobrou češtinu pracují

MgA. Barbora Čiháková (barbora.cihakova@dobracestina.cz)

MgA. Radek Hochmal (radek.hochmal@dobracestina.cz)

Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D. (daniela.iwashita@dobracestina.cz)

MgA. Linda Jurčíková (linda.jurcikova@dobracestina.cz)

MgA. Daniel Kubec (daniel.kubec@dobracestina.cz)

Mgr. Markéta Kořená, Ph.D. (marketa.korena@dobracestina.cz)

MgA. Lucie Kukačková (lucie.kukackova@dobracestina.cz)

MgA. Lukáš Prchal (lukas.prchal@dobracestina.cz)

MgA. Vladěna Ptáčková

 

Autor ilustrací

Pavel Reisenauer