LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Yvainův kůň přeseknutý vedví!

Před 2 lety

Chrétien de Troyes, Miroslava Ševčíková: Poučme se od rytířů kulatého stolu, 2015.

Nakonec dá Yvain svému protivníkovi takovou ránu, že mu rozrazí hlavu. Krev a mozek tečou po stříbrné kroužkové košili. Pána studánky to velmi bolí. Cítí, že se blíží smrt. A tak tryskem prchá ke svému městu. Pan Yvain ho pronásleduje. (…)

V ulicích města nikoho nepotkají a přijedou k bráně do paláce. Ta brána je zvláštní. Je velmi široká a vysoká, ale její vstup je tak úzký, že tam dva muži neprojedou bok po boku. A to není všechno, je opatřena velmi zvláštním obranným mechanizmem. Uprostřed průjezdu je zavěšena kovová ostrá brána. Pokud se někdo při průchodu dotkne prahu, kovová brána spadne a přesekne ho ve dví.

Pán vstoupí velmi opatrně. Yvain se vrhne za ním. Je tak blízko, že ho chytne za zadní část sedla. A to mu zachrání život. Protože jeho kůň šlápne na práh a brána spadne. Přesekne koně na dva kusy, ale protože se Yvain naklání, brána ho nezasáhne. Projede blízko, že mu přesekne ostruhy. Vyděšený Yvain spadne a pán mu unikne. Na druhé straně průjezdu se zavře další brána a z pana Yvaina je vězeň!

(dk)