LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Studenti Literární akademie žijí a tvoří
Petice

Před 7 lety ·· Anna Štičková

Dobrá čeština spolu se spisovateli, jako jsou Jáchym Topol, Tomáš Zmeškal, Marek Šindelka, Michal Viewegh, Jiří Dědeček, Jiří Žáček a další, podporuje studentskou petici a úsilí o to, aby vznikla nová vysoká škola, na které by se mohli studenti bývalé Literární akademie vrátit k oboru literární tvorba a již započaté studium dokončit.

Literární akademie se letos v září studentům a pedagogům neotevře. Papírově škola funguje, fakticky už ne. Důvodem je neřádné hospodaření společnosti IACP, s. r. o., zastupované jednatelem MUDr. Miroslavem Doležalem, který školu poslal do insolvence. Ignorace zákonů i slušného chování a nečinnost státních orgánů vedly k tomu, že desítky studentů nemohly jít ke státnicím a mnoho dalších teď nepostoupí do dalšího ročníku. Někteří bývalí pedagogové Literární akademie usilují o založení nové školy, kde bychom mohli dokončit započaté studium literární tvorby, a my studenti se alespoň snažíme udržet povědomí o škole, kam jsme rádi chodili. Snažíme se ji důstojně reprezentovat v institucích, kde nyní pracujeme nebo které nám za této situace umožnily dlouhodobou praxi (například Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., či redakce významných českých periodik). Navštěvujeme večerní semináře literatury a redakčních prací, které pro nás pořádají naši pedagogové, protože chceme pokračovat v tradici kvalitního vzdělávání, byť za to nedostaneme žádný titul. Pro mnohé z nás neexistuje v rámci českého vysokého školství jiný vhodný obor, na který bychom se mohli a chtěli přihlásit, a naší jedinou nadějí tak zůstává otevření nové školy. Pevně doufáme, že úsilí našich učitelů obnovit tímto způsobem tradici Literární akademie bude oceněno kladným vyjádřením příslušných orgánů ke koncepci, v tomto případě akreditační komise a ministerstva školství, které projekt nové školy posuzují. Za celou historii soukromého školství v České republice podobná situace nenastala, úřady jsou tudíž bezradné, stejně jako my. Pokud sdílíte náš názor, že po několika letech řádně placeného a poctivého studia máme právo dokončit vzdělání, pro něž jsme se rozhodli, prosíme, vyjádřete nám podporu svým podpisem. Pomůžete nám dát najevo, že osud několika desítek mladých lidí, kteří se ocitli bez vlastního přičinění v tak absurdní a svízelné situaci, není veřejnosti lhostejný a že by neměl být lhostejný ani lidem zastávajícím odpovědné funkce v oblasti vysokého školství a akademického provozu v naší zemi.

Petici můžete podepsat zde.

Děkujeme!

Studenti Literární akademie