LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Přednášky o Karlu Peckovi v Rakovníku

Před 5 lety

Hned tři akce jsme v prosinci stihli v Rakovníku. Zazněly zde nejen přednášky o Karlu Peckovi, ale také jsme se žáky Základní umělecké školy vytvořili a scénicky nacvičili dramatizace třech Peckových povídek ze sbírky Na co umírají muži.

 

V Rakovníku jsme navštívili základní školu, kde jsme uvedli žáky osmých a devátých tříd do dobového kontextu padesátých let zejména na příkladu života a díla Karla Pecky. Následoval workshop, během kterého žáci vytvářeli svou vlastní povídku inspirovanou předchozí přednáškou.

 

 

Následně zazněla obdobná přednáška také pro žáky sedmých tříd na ZUŠ Rakovníky, kde jsme se poté již věnovali návštěvníkům dramatického kroužku, kde jsme společně připravili ve třech skupinách dramatizace třech Peckových povídek. Věříme, že si tyto aktivity žáci užili stejně jako my.