LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Postavit jednu chvíli z výsměchu a víry…

Před 2 lety

František Daniel Merth: Sbírky básní, 2020.

 

Dnešní noc zas prvně nechalo léto Déšť spustil černou mříž

Na ústech drsná žízeň pijáckých stínů

Les svolal krajinu k sobě už na obtíž

Zbytečné lásky zpovídat svou vinu

 

Teď jedině Rembrandt by uhodil štětcem svou tvrdou řeč

Můj kraj jej zná to světlo ztracených hospod

Poslední muži s dýkou hvězd

Rozpad a rozchod

 

To noci všechno trpce vracejí

Že člověk nepočítal se smrtí

A obličej podoba zvířete a nohy hůlky odkvětní

Ach tohle vrátit Tvůrci jako dík?

 

Dnešní noc lásku odkopla Déšť spustil černou mříž

A slabikuje zpět a dopředu všechna ta úmrtí

Jen lampa u lesa a muži sedící

Kdo ví co je to vítězství a co kdo o něm ví

 

Také tak s pryskyřicí v ústech držet červenec a všechno odhodit

Postavit jednu chvíli z výsměchu a víry

A nechat k sobě všechno živé jít a procházet a udržet a uživit

Tep svého srdce tohoto srdce jihu království

 

(ze sbírky Na jihu království, 1969)

(km)