LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Muž bez obav: kolokvium o životě a díle Karla Pecky

Před 4 lety

Ve dnech 23. a 24. listopadu vyvrcholil náš letošní projekt kolokviem o životě a díle Karla Pecky. Ve dvou dnech se sešli pamětníci, kteří se s tímto autorem dobře znali, odborníci na jeho dílo a dobový kontext a také studenti a další hosté, které tato událost zaujala.

 

Program začínal 23. 11., kdy jsme uspořádali komentovanou prohlídku po Malé Straně pro studenty gymnázia, hosty kolokvia a veřejnost.. Zájemci se tak mohli seznámit s dějišti Peckovy povídkové sbírky Malostranské humoresky, měli k dispozici plánek všech míst a u každého zastavení zazněl úryvek z textu a výklad vztahující se k danému místu. Následně jsme se již přesunuli do konferenčního sálu Ústavu pro českou literaturu, kde se konala druhá část pamětnického dne. Během moderované diskuse zavzpomínala rozhlasová redaktorka Ludmila Rakušanová, Petr Kotyk a další na svá setkání s Karlem Peckou. První den zakončilo čtení pásma „Je to přijatelné…“

  
 

Druhý den se dopolední blok kolokvia věnoval výstupům z bádání, kterému se věnovali studenti Literární akademie v rámci redakčního semináře, kterým veškerá naše činnost vztahující se ke Karlu Peckovi začala. Během odpoledního bloku vystoupili se svými odbornými příspěvky jak členové spolku (Daniel Kubec, Barbora Čiháková, Markéta Kořená a Nicole R. Snová), tak další hosté (Petra Loučová a Michal Louč ze spolku Političtívězni.cz). Během diskuse mělo publikum složené z pracovníků Ústavu, pamětníků, studentů a dalších hostů možnost sdělit své názory na Karla Pecku a rozvést poznatky, které v příspěvcích zaznívali.

 
 

Děkujeme všem zúčastněným, že jsme měli možnost na Karla Pecku zavzpomínat, připomenout jeho dílo a nabrat další podněty k aktivitám, které se i nadále budou tomuto autorovi věnovat.