LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Motáky Karlu Peckovi

Před 5 lety

Spolek Dobrá čeština v průběhu roku 2017 realizuje projekt, jehož cílem je různými formami připomenout dílo a osobnost Karla Pecky, neboť letos uplynulo dvacet let od jeho smrti.

Karel Pecka strávil přes deset let v komunistických pracovních táborech na Jáchymovsku a v trestním táboře Bytíz. Tuto zkušenost reflektuje vedle povídkové sbírky Na co umírají muži, románu Horečka a básnické sbírky Rekonstrukce zejména Peckův nejznámější román Motáky nezvěstnému. Po románech Veliký slunovratŠtěpení, které bylo první samizdatovou publikací v nové exilové řadě v 68´Publishers, vydává rovněž v Torontu povídkovou sbírku Malostranské humoresky, ve které čtenář může nasát atmosféru Malé Strany v době normalizace.

Foto: Viktor Stoilov

Všem těmto knihám, ale i Peckovým publicistickým článkům, se věnujeme v našich přednáškách, při veřejných čteních, jsou i osnovou putovní výstavy Ze života Karla Pecky. Na konec listopadu 2017 pak chystáme ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR kolokvium věnované životu a dílu tohoto autora, kde dostanou prostor nejen literární vědci a historici, ale též pamětníci.

Po tři roky nahráváme rozhovory s lidmi, jejichž životní osudy se na kratší či delší dobu protnuly s osudem Peckovým: vyzpovídali jsme několik spoluvězňů, dále jeho spolupracovníky z okruhu samizdatového měsíčníku Obsah, přátele i sousedy z Malé Strany. Vydání publikace sestavené z těchto rozhovorů plánujeme v příštím roce, u příležitosti Peckových nedožitých devadesátých narozenin.

Do své školy, knihovny, muzea či jiné instituce si můžete objednat jeden z našich literárních pořadů:

Karel Pecka: „Bylo toho dost…“

Karel Pecka: „Je to přijatelné…“

Pokud máte vhodný prostor, rádi u vás po předchozí domluvě umístíme putovní výstavu Ze života Karla Pecky.

Při uvedení výstavy nabízíme rovněž inscenaci jednoho z výše zmíněných pořadů.

Projekt je uskutečňován za finanční podpory Ministerstva kultury.