LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Karel Pecka v Souvislostech

Před 5 lety

K dvacetiletému výročí úmrtí Karla Pecky připravili členové spolku blok věnovaný tomuto autorovi, který vyšel v letošním prvním čísle Souvislostí.

Přetiskujeme zde krátký editorial Markéty Kořené, který peckovské téma otevírá:

Tematický blok věnovaný Karlu Peckovi (6. prosince 1928 – 13. března 1997) nemá ambice zbavit autora Motáků nezvěstnému a Malostranských humoresek puncu outsiderství. Naopak. Soustředěný pohled na Peckovu poezii v první řadě potvrzuje, jak esteticky limitující – zvláště pro začínajícího autora – může být potřeba artikulovat zkušenost oběti totalitního režimu a mravní poselství z ní vyplývající. A zároveň se jejím prostřednictvím dostáváme na úplný začátek Peckova psaní. Studie Vladěny Ptáčkové a Barbory Čihákové jsou zprávy o aktuálním stavu průzkumu Peckovy básnické pozůstalosti a první pokusy o soustavnější analýzu jeho poetiky. Sestřih vzpomínkových rozhovorů slouží jako kulisa Peckova lidského a uměleckého zápasu o vlastní umělecký výraz, který začal už v prvních básních psaných v táboře Nikolaj na Jáchymovsku a skončil až smrtí. Všechny texty jsou součástí peckovského projektu, který se rozjel za vydatné podpory nakladatelství Atlantis (ostatně všechno to začala Jana Uhdeová) v roce 2013 na Literární akademii a teď úspěšně pokračuje jako jedna z aktivit Spolku Dobrá čeština a Katedry literární tvorby Vysoké školy kreativní komunikace. Studenti, absolventi a učitelé tvůrčího psaní už společně připravili dvě tematické výstavy, zúčastnili se s peckovskými příspěvky mezinárodní konference v Jáchymově, připravili a inscenovali dvě autorská pásma, letos by měla být dokončena kniha rozhovorů s pamětníky a pokračuje práce na souboru Peckovy publicistiky. Těžko si představit pro začínající české literáty lepší téma a vzor, než je outsider Pecka.

Obsah tematického bloku můžete nahlédnout na webových stránkách revue Souvislosti, kde si můžete případně číslo objednat.

Projekt Motáky Karlu Peckovi je uskutečňován za finanční podpory Ministerstva kultury.