LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Karel Pecka na Kulturní noci

Před 4 lety

Zúčastnili jsme se dalšího festivalu, tentokrát Kulturní noci pořádané v Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy. I zde hned několikrát zaznělo jméno Karla Pecky.

 

Členové spolku všem zájemcům přečetli pásmo „Bylo toho dost…“ sestavené z dramatizací Peckových textů. V pozdějších hodinách pak vedl Daniel Kubec workshop tematizující dobový kontext jáchymovských lágrů. Mezi účastníky se objevili nejen studenti, ale i pedagogové. Jako odrazový můstek posloužil Peckův text Měsíční světlo z povídkové sbírky Na co umírají muži.