LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Kapr púlený žívy

Před rokem

(mt)