LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Jakub Deml píše (a my o něm)…
… cesty, setkání, sny, fakta, fámy
před sametem i po něm

Před 4 lety

V úterý 12. listopadu 2019 v 19 hodin se v čítárně kavárny Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1) uskuteční druhý večer z cyklu literárních čtení a besed, nazvaných Jakub Deml píše… První pořad byl věnován nedávno vydaným korespondencím Jakuba Demla s F. X. Šaldou a Otokarem Březinou a též básníkovým vzpomínkám na Josefa Floriana (video z večera zde). Ten druhý bude vypovídat o čtenářích a šiřitelích básníkových textů či knih jednak před rokem 1989, kdy bylo Demlovo dílo z oficiální české literatury vyloučeno, a jednak po tomto roce, kdy bylo znovu objevováno, vydáváno a čteno.

Komponovaný pořad bude tentokrát rozhovorem mezi hosty různých generací i národů, vesměs též spoluautory almanachu Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice (2018). Rozhlasová dramaturgyně Alena Blažejovská, bibliofil Petr Ladman, literární historici Xavier Galmiche, Anna Gnot, Petra Loučová, Alexander Wöll či editoři Martin Machovec a Jakub Vaníček promluví o vlastních cestách k Demlovi a jeho knihám, o překážkách, faktech i fámách, s nimiž se setkávali. Pořad připomene též Jaroslava Erika Friče a Petra Holmana, kteří pro šíření básníkova díla mnoho vykonali. Ukázky z textů Jakuba Demla i jeho čtenářů přečte Rudolf Kvíz. Ilustracemi a obrazovými dokumenty večer doprovodí Daniela Iwashita. Moderuje Barbora Čiháková.

Pořad připravil tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla edičního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR. A jak asi neušlo našim čtenářům, na organizaci večera se podílejí též členové Spolku Dobrá čeština – kromě některých výše jmenovaných také Anna Štičková a Daniel Kubec.

Jste srdečně zváni!

(di)