LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Doktorky radí XXXVIII

Před 6 lety

Vážená paní doktorko, právě před rokem Literární bašta uveřejnila informaci o krachu Literární akademie, jediné české vysoké školy s oborem literární tvorba. V článku jste informovali o záměru otevřít Dobrou češtinu dalším autorům a spolupracovníkům z řad bývalých studentů akademie, dále výzvu, aby i jiné literárně zaměřené časopisy nebo organizace poskytly těmto studentům praxi, a informovali jste o snaze některých bývalých učitelů školy obnovit vysokoškolskou výuku literární tvorby na lepším základě. Jak to všechno po roce vypadá – se studenty, jejich působením v Dobré češtině či jinde, a hlavně s možností, že na nějaké české vysoké škole budou moci dostudovat obor literární tvorba?

S přáním všeho dobrého Gustav Všetečný, Jindřichův Hradec

Vážený pane Všetečný, máte pravdu, je čas složit účty. Tím spíš, že se pohybujeme v kladných číslech, a že se tedy máme čím chlubit.

1) Základna Dobré češtiny se za uplynulý rok skutečně rozrostla o několik skvělých dorostenců, kteří nám otcům a matkám zakladatelům začínají přerůstat přes hlavu: to kvůli nim zahájila provoz Večerní škola literatury, to díky nim se daří plnit vkládací plán, to díky nim se podařilo založit Spolek Dobrá čeština a vyrazit do našeho počínání punc sociální odpovědnosti. Bohužel nás nenapadlo si přírůstky číslovat, musím je tedy uvést jmenovitě: Lenka Hniličková, Barbora Podaná, Michal Beck, Jan Mazanec, Veronika Šaumanová, Nicole Rebeka Snová, Anna Štičková, Jana Fleglová. (Pokud jsem na někoho zapomněla, je to jeho chyba.)

2) Šturmování na pomoc bezprizorným studentům se rovněž vyplatilo. Skutečně velkodušně se zachoval Ústav pro českou literaturu AV ČR: dal mnoha studentům práci, která je nejen zbavila statusu umělce v hladovění, ale při níž se prakticky učí to, co by ve školních lavicích zůstalo jen v rovině teorie. Ústav navíc poskytl zázemí pro Večerní školu literatury a na celém projektu participoval, čímž se jen potvrdilo, že charita není doménou bohatých, ale moudrých.

3) Podařilo se akreditovat bakalářský obor literární tvorba na nové Vysoké škole kreativní komunikace, která se skutečně v září otevře starým i fungl novým studentům. A proč nezkusit nalít nové víno do starých měchů – bude sídlit na známé adrese Na Pankráci 54. Vivat Red Hook! Ještě zbývá pár formalit, ale první kolo přijímaček se roztočí snad už na začátku června.

Sečteno, podtrženo (konečně jsem našla příležitost použít tohle spojení, aniž by to bylo klišé): Dobrá čeština na krachu Literární akademie vydělala a srdce oboru literární tvorba bije dál, odstřiženo od sklerotických tepen a žil. Tak to snad nebyl ztracený rok života, co myslíte, pane Všetečný?!

Vaše doktorka K.